beran linie HANIBAL  

stádo

hlavní stránka současnost historie charakteristika plemen
plemenní berani
ocenění kontakt
rok ovčákagalerie plemeno SUFFOLK plemenní berani foto z farmyrůzné foto odkaz SCHOK ČR

                                                                                                                
Historie plemene :

    Plemeno SUFFOLK vzniklo v Anglii křížením bahnic Norfolk Horn s berany Southdown. První záznam pochází z roku 1797od A.Younga, který doporučil, aby plemeno bylo označováno jako Suffolk. Bylo uznáno v roce 1810. Na zemědělské výstavě v Suffolku v roce 1859 bylo vystaveno poprvé. Svaz chovatelů plemene Suffolk vznikl v Anglii v roce 1886. Plemenná kniha založena v roce 1887. Do plemenné knihy bylo zapsáno 46 stád. Plemeno se velmi rychle rozšířilo a bylo exportováno v podstatě do celého světa. V rámci plemene se v současnosti uvádí 4 typy : anglický, americký , francouzský a novozélandský.

 

Historie chovu :

Chov byl založen v roce 1995, kdy bylo z Holandska dovezeno 15 kusů bahnic připuštěných beranem linie "JON" a 1 beran linie "IKON".
Chov je uznán jako šlechtitelský. V roce 2002 byl dle nových směrnic Ministerstva zemědělství České republiky obnoven status šlechtitelského chovu.
Od roku 1995 je stádo zapojeno do kontroly užitkovosti. Základní stádo bahnic je genotypováno, více jak 2/3 bahnic nesou genotyp ARR/ARR. Berani mají všichni genotyp ARR/ARR. Zařazované jehnice jsou rovněž genotypovány, ale genotyp není hlavní podmínkou pro zařazení jehnice. Jehnice do chovu jsou vybírány podle několika měřítek : matka jehnice, její rodokmen a porod, exteriér, výsledky kontroly užitkovosti, genotyp, četnost vrhu.
Dnešní bahnice jsou potomci po 5 dovezených bahnicích. Na počátku jsme připouštěli jehnice ve stáří 17-18 měsíců, ale měli jsme problémy s porody. Začali jsme připouštět jehnice na stáří 7-8 měsíců, kdy dosáhnou váhy 55-60kg a jsme velmi spokojeny, jak s bahněním, tak s porody. Takto zapuštěním jehnicím je potřeba věnovat větší pozornost a stanovit jinou krmnou dávku než starším bahnicím, proto jsou umístěni do druhého ovčína. Na podzim již nejsou vidět rozdíly mezi bahnicemi různého věku.
Pra ktikujeme uzavřený obrat stáda. Do chovu zařazujeme odchované jehnice a nakupujeme plemenné berany. Pro oživení krve suffolka většinou berany dovážíme.
V roce 1999 jsme dovezli berana linie Hanibal z Dánska, který se stal zakladatelem nejúspěšnější linie suffolka v republice.

webmaster : Hanka